Home
Projekti
Download
O meni
Lang
HR EN

Alco

IME
alco - Alat za bojanje apache logova

SINTAKSA
alco <awk_options> [--] <options> [<filename>]

OPIS
Alco je awk skripta za bojanje apache logova u common ili combined formatu. Ova skripta omogućava jednostavno uočavanje linija koje bi inače izmakle ljudskom oku. Ova skripta je zaista korisna kad se radi o logovima na opterećenom serveru sa većim brojem virtual hostova.

SCREENSHOTS
alco_screenshot.png

DOWNLOAD
Alco download

OPCIJE
--
This should go before non awk options.
--re-interval
Ova opcija mora biti korištena kako bi se omogućilo korištenje intervala u gawku. Ako se ova opcija ne upotrijebi, skripta neće moći prepoznati format apache logova. U tom slučaju bit će korišten common log format. Alternativno, mogla bi se koristiti -l opcija.
-l format
Definiranje formata log fajla (format može biti common ili combined), po defaultu bit će korišten common log format.
-m pattern
Ako se koristi ova opcija, bit će prikazane samo linije čije se prvo polje poklapa sa patternom.
-i pattern
Ova opcija rezultirat će prikazivanjem virtual hostova odnosno IP adresa sa invertiranom bojom.
-s pattern
ispis željenih (odvojenih zarezom) HTTP status kodova u crvenoj boji.
-r
Prikaz referrer polja.
-V
Ispis verzije i izlaz.
-h
Ispis help screena i izlaz.

BUGOVI
Trenutna verzija Alco skripte nema poznatih bugova.

DODATNA DOKUMENTACIJA
httpd(8), Apache dokumentacija (http://apache.org/)

AUTORI
Josip Deanović djosip@linuxpages.org