Home
Projekti
Download
O meni
Lang
HR EN

Trenutno dostupni projekti:

mkbootdisk-loop - mkbootdisk je shell skripta koja obično dolazi sa Red Hat i sličnim distribucijama Linuxa. Mkbootdisk služi za izradu boot diskete živučeg sustava koja može biti upotrijebljena za bootanje sustava ako se nešto loše dogodi.
Originalni mkbootdisk koji dolazi sa RedHat distribucijom Linuxa nije imao mogućnost kreiranja fajla na disku umjesto on-the-fly kreiranja boot diskete. Imao sam jedan kompjutor sa pokvarenim floppy kontrolerom i trebao sam takvu mogućnost od mkbootdiska. Modificirao sam RedHatov mkbootdisk kako bih omogućio stvaranje imagea na disku u slučaju kad se koristi --loop parametar. Nazvao sam ga mkbootdisk-loop kako bih izbjegao zamjenjivanje sa originalnim mkbootdiskom od RedHata. Poučen iskustvom mogu reći da je --loop parametar rijetko potreban ali kad ga trebate onda ga trebate očajno.

IPrange2access - Sendmail je jedan od najstarijih mail servera za Unix. Po defaultu, access liste Sendmail čita iz konfiguracijskog fajla /etc/mail/access. Taj fajl ima ulogu konfiguracijskog fajla u kojem se mogu definirati IP adrese kojima će biti dozvoljen mail relaying, mail adrese ili IP adrese koje će biti odbijene i slično. Osim što se mogu definirati mail i IP adrese, mogu se definirati i rasponi IP adresa. U hrvanju sa spamom ponekad je potrebno upisivanje povelikog broja linija koje definiraju neki raspon IP adresa. Nakon što sam ručno unio 7557 linija u access fajl (izgleda da sam jako strpljiv), odlučio sam da je krajnje vrijeme za izradu skripte kojom će se olakšati taj mukotrpni posao. Tako je nastala skripta u perlu čiji je zadatak iz početne i završne IP adrese u rasponu, generirati raspon IP adresa u formatu prihvatljivom za Sendmailov access fajl.

sub.vim - Vim je proširena i unaprijeđena verzija jednog od prvih full screen text editora koji danas u nekom obliku dolazi na svim unix like sustavima. Uz ogroman broj opcija koje vim čine vrlo močnim text editorom, vim podržava i bojanje sintakse čija je implementacija riješena tako da se vrlo lako mogu dodavati nove ekstenzije ili modificirati stare. Neko sam se vrijeme bavio divxom tako da sam ponekad morao ispravljati .sub (MicroDVD) fajlove. Neki specijalizirani editori za .sub fajlove ubacuju svoje dodatke koje razni playeri koje sam koristio ne poznaju. Kako bi se takve stvari i druge greške poput nepostojećih zagrada lakše uočile, složio sam syntax fajl za vim koji mi je puno pomogao, a možda bude još nekome od koristi. Da bi bojanje sintakse proradilo, dovoljno je fajl sub.vim kopirati na pravo mjesto i editirati svoj ~/.vimrc fajl.

srt.vim - srt.vim je projekt sličan sub.vimu. Ako trebate u vimu podršku za bojanje sintakse Subrip (srt) formata, možda ćete htjeti isprobati srt.vim.

mpsub.vim - mpsub.vim je projekt sličan sub.vimu. Ako trebate u vimu podršku za bojanje sintakse Mplayerovog subtitle (mpsub) formata, možda ćete htjeti isprobati mpsub.vim.

wmclock-lang.croatian - Wmclock je aplet koji prikazuje datum i vrijeme u wmdock pločici istog izgleda i ponašanja kao i clock na NEXTSTEP(tm) operativnom sustavu. Wmclock je prilagođen za rad sa Window Maker window managerom čiji je autor Alfredo Kojima. Wmclock podržava različite jezike, 24-satni i 12-satni prikaz vremena. Za detalje o wmclock apletu pogledajte njegov matični site. Wmclock je nastao iz ASClock apleta za AfterStep window manager. ASClock se sada zove ASClock classic.
Ono što možete naći ovdje je hrvatski prijevod za wmclock koji za sada još nije postao sastavni dio službenog wmclock paketa no nadam se da će Jim Knoble, autor wmclocka uključiti ovaj prijevod u distribuciju wmclock aplikacije.

phpPgAdmin.patch - phpPgAdmin je alat za web administraciju PostgreSQL baze. Pogodan je za PostgreSQL DB administratore, početnike i web hosting providere. Posjeduje svu funkcionalnost koju trebate za kompletnu administraciju PostgreSQL servera i/ili baze, uključujući mogućnost administracije viewova, sekvenci, stored procedura, i trigera. Omogućuje jednostavno kreiranje i dropanje bazi; kreiranje, kopiranje, dropanje, i alter tablica/viewova/sekvenci/funkcija/trigera itd. Za više detalja o phpPgAdminu posjetite njegov matični site.
Defaultna instalacija PostgreSQLa kod većine distribucija Linuxa dolazi sa konfiguracijom koja nije prihvatljiva po pitanju sigurnosti podataka koji se nalaze u bazi ili čak sigurnosti čitavog sustava. Defaultna instalacija pretpostavlja da postoji sistemski user postgres kao i postgreSQL user pod imenom postgres koji ima administracijske ovlasti nad bazom. U defaultnoj instalaciji se također zahtijeva da postgres user nema password ili ako ga ima da se lokalno može spojiti na bazu bez provjere passworda. To znači da se u slučaju pojave exploita koji omogućava izvršavanje naredbi pod ovlastima sistemskog uzera postgres mogu iz baze izvući povjerljivi podaci kao što su brojevi kreditnih kartica i slično. Također, ponekad u višekorisničkom okruženju nije prihvatljivo da jedan korisnik postgreSQL baze vidi postojanje drugih baza ili usera što je po defaultu također dozvoljeno.
Moguće je postići dizanje postgreSQL servera sa neprivilegiranim userom koji se bez passworda može lokalno spojiti na postgreSQL. Također je moguće konfigurirati postgreSQL server tako da useri vide samo sebe i svoju bazu ali ako se postgreSQL server konfigurira na taj način izgubit će se funkcionalnost jednog tako korisnog programa kao što je phpPgAdmin. Zato je tu ovaj patch koji phpPgAdmin čini kompatibilnim sa malo kompliciranijom konfiguracijom kod koje SELECT na pg_user tablicu običnom korisniku daje ispis samo unosa relevantnih za njega samoga i kod koje se pristup pg_database i pg_group tablicama vrši kroz pg_db i pg_grp viewove.

Alco - Alco je awk skripta za bojanje apache logova u common ili combined formatu. Ova skripta omogućava jednostavno uočavanje linija koje bi inače izmakle ljudskom oku. Ova skripta je zaista korisna kad se radi o logovima na opterećenom serveru sa većim brojem virtual hostova.

cko je patch za Linux kernel 2.4 i 2.6 serije koji omogućava obojene poruke kernela u BSD stilu.
Koristim ovaj patch više od godine dana i nisam primjetio nikakav utjecaj na brzinu ili stabilnost.

rsaver je jednostavni X screensaver. Koristi samo Xlib. Nakon određenog vremena počet će crtati znakove radioaktivnosti. Ako timeout nije specificiran, rsaver će tu vrijednost dobiti od X servera.
Napisao sam ovaj program kako bih shvatio screensaver X ekstenziju. Nisam mogao pronaći jedan jedini komad softvera koji koristi screensaver ekstenziju pa sam odlučio napisati jedan takav kao primjer. Kad sam započeo sa pisanjem ovog programa bilo je teško pronaći ikakvu dokumentaciju o screensaver ekstenziji. Koristio sam man stranice sa FreeBSD-a koje sada dolaze sa većinom Linux distribucija.

mod_sar je apache2 modul koji radi kao output filter i njegova uloga je Search And Replace stringova pronađenih u sadržaju web stranica prije njihovog slanja klijentu. Pretraživanje može biti case sensitive ili case insensitive, ovisno o konfiguraciji.
Dobar primjer iskoristivosti ovog modula je reverzni proxy.