Home
Projekti
Download
O meni
Lang
HR EN

mkbootdisk-loop

IME
mkbootdisk-loop - Shell skripta čiji je zadatak generiranje imagea za boot disketu

SINTAKSA
mkbootdisk [ --mkinitrdargs args ] [ --device devicefile ] [ --loop ] [ --compact ] [ --kernelargs args ] kernel

OPIS
Mkbootdisk je shell skripta koja obično dolazi sa RedHat i sličnim distribucijama Linuxa. Mkbootdisk služi za izradu boot diskete živučeg sustava koja može biti upotrijebljena za bootanje sustava ako se dogodi nešto nepredviđeno.
Originalni mkbootdisk koji dolazi sa RedHat distribucijom Linuxa nije imao mogućnost kreiranja fajla na disku umjesto on-the-fly kreiranja boot diskete. Imao sam jedan kompjutor sa pokvarenim floppy kontrolerom i trebao sam takvu mogućnost od mkbootdiska. Modificirao sam RedHatov mkbootdisk kako bih omogućio stvaranje imagea na disku u slučaju kad se koristi --loop parametar. Nazvao sam ga mkbootdisk-loop kako bih izbjegao zamjenjivanje sa originalnim mkbootdiskom od RedHata. Poučen iskustvom mogu reći da je --loop parametar rijetko potreban ali kad ga trebate onda ga trebate očajno.
Image kreiran ovom skriptom sadrži ramdisk koji u slučaju potrebe može učitati potrebne SCSI module. Skripta će rootfs pronaći prema /etc/fstab fajlu. Jedini parametar koji je nužan za normalno izvršavanje skripte je verzija kernela koji se želi staviti u image.

SCREENSHOTS
Nema potrebe za screenshotom ali evo kako izgleda pozivanje skripte i njen output:

Prvo uz pomoć /dev/zero kreiramo fajl veličine 1440k:
# dd if=/dev/zero of=image_file.img bs=1440k count=1
1+0 records in
1+0 records out
I zatim pokrenemo mkbootdisk-loop:
# mkbootdisk-loop --noprompt --device image_file.img --loop 2.4.25

Ovako izgleda output bez --noprompt opcije, neka vas ne zbuni "Insert a disk..." linija:
# mkbootdisk-loop --device image_file.img --loop 2.4.25
Insert a disk in image_file.img. Any information on the disk will be lost.
Press <Enter> to continue or ^C to abort:

DOWNLOAD
mkbootdisk-loop download

OPCIJE
--device devicefile
Boot image će biti kreiran na definiranom device fileu. Ako --device nije definiran, bit će korišten /dev/fd0. --device ne mora biti disketa već može biti i image file što je posebno korisno u slučaju kada se koristi opcija --loop.
--loop imagefile
Ako je skripta pozvana sa parametrom --loop, boot image će biti kopiran u image fajl umjesto na disketu. Prije pozivanja skripte sa --loop opcijom morat ćete ručno kreirati image fajl. Na primjer, ako želite kreirati image fajl veličine 1.44M, možete kreirati taj fajl koristeći slijedeću naredbu:
dd if=/dev/zero of=imagefile bs=1k count=1440
--mkinitrdargs args
Ova opcija listu argumenata predaje mkinitrdu koji se koristi za kreiranje initrd imagea. Moguće je koristiti bilo koji argument koji mkinitrd prihvaća.
--noprompt
Po defaultu mkbootdisk-loop će tražiti korisnika da ubaci disketu i izda odobrenje prije nastavka. U slučaju kad se koristi --noprompt opcija, mkbootdisk-loop neće biti interaktivan.
--verbose
Ova opcija od mkbootdisk-loop skripte traži da ispisuje informacije o tome što radi. Po defaultu mkbootdisk-loop ne daje nikakav dodatni ispis.
--version
Ispisuje verziju mkbootdisk-loop skripte.
--compact
Ova opcija lilo programu koji se koristi u skripti predaje "compact" parametar.
--kernelargs args
Ova opcija definiranu listu argumenata dodaje u kernel command line.

BUGOVI
Trenutna verzija mkbootdisk-loop skripte nema poznatih bugova.

FAJLOVI
/etc/fstab - iz ovog fajla skripta doznaje rootfs

DODATNA DOKUMENTACIJA
mkinitrd(1)

AUTORI
Erik Troan ewt@redhat.com - original autor
Josip Deanović djosip@linuxpages.org - dodao --loop opciju