Home
Projekti
Download
O meni
Lang
HR EN

rsaver

IME
rsaver - jednostavni X screensaver

SINTAKSA
rsaver [ --display display_name ] [ --timeout seconds ] [ --color color_name ] [ --cw ] [ --amount number ] [ --noshaped ] [ --version ]

OPIS
rsaver je jednostavni X screensaver. Koristi samo Xlib. Nakon određenog vremena počet će crtati znakove radioaktivnosti. Ako timeout nije specificiran, rsaver će tu vrijednost dobiti od X servera.

SCREENSHOTS
rsaver_screenshot1.png
rsaver_screenshot2.png
rsaver_screenshot3.png
rsaver_screenshot4.png
rsaver_screenshot5.png

DOWNLOAD
rsaver download

OPCIJE
-d, --display <display_name>
X display koji će se koristiti.
-t, --timeout <seconds>
Nakon koliko vremena će rsaver mapirati svoj prozor i početi crtati znakove radioaktivnosti. Vrijeme treba biti specificirano u sekundama. Ako se ova opcija ne upotrijebi, rsaver će ovu vrijednost dobiti od X servera. Ta vrijednost može biti promijenjena naredbom poput: "xset s 300".
-c, --color <color_name>
Defaultna boja za crtanje znakova radioaktivnosti je žuta. Ovom opcijom to možete promijeniti.
--cw
Po defaultu, rsaver će zarotirati svaki radioaktivni znak za 30 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ako umjesto toga želite rotaciju u smjeru kazaljke na satu možete upotrijebiti ovu opciju.
-a, --amount <number>
Rsaver će nacrtati 16 objekata nakon čega će obrisati screen i početi ispočetka. Sa ovom opcijom moguće je promijeniti taj broj objekata.
-n, --noshaped
Ne iscrtavati iskrivljene znakove radioaktivnosti.
-V, --version
Ispisivanje verzije i izlaz.
-h, --help
Ispis opcija i izlaz.

RESURSI
Možete postaviti resurse odnosno defaultne vrijednosti X aplikacije u vašem .Xresources ili .Xdefaults fajlu (pogledajte xrdb(1)). Koristite slijedeći format: class.keyword:value
Ime klase aplikacije je rsaver.

rsaver.timeout: <seconds>
Isto kao i -t.
rsaver.color: <color_name|random|multi>
Isto kao i -c.
rsaver.cw: <on|off>
Isto kao i --cw.
rsaver.amount: <number>
Isto kao i -a.
rsaver.noshaped: <on|off>
Isto kao i -n.

ZAHTJEVI
Rsaver je napisan u C-u i koristi samo Xlib i njegovu screensaver ekstenziju.

KOMPATIBILNOST
OS: Linux, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, QNX, Solaris
kompajler: gcc-2.9x, gcc-3.x
make: BSD make, GNU make
X server: Xfree86, Xorg, XPhoton, Openwin

BUGOVI
Trenutna verzija rsavera nema poznatih bugova.

VARIJABLE
DISPLAY - default X display na koji će se rsaver pokušati spojiti

DODATNA DOKUMENTACIJA
xrdb(1), X(7), XFree86(1), XScreenSaver(3x)

AUTORI
Josip Deanović djosip@linuxpages.org